Skuteczne obniżenie składek ubezpieczenia

W związku z niepewnością dalszego funkcjonowania instytucji ZUS w Polsce, jak również coraz wyższymi składkami na ubezpieczenie społeczne, wielu pracodawców coraz częściej decyduje się na ich legalną optymalizację (legalny niski ZUS). Jak się bowiem okazuje istnieje kilka skutecznych sposobów na zniwelowanie wysokości takich comiesięcznych płatności. Dotyczy to przedstawicieli zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, niezależnie od ich stażu na rynku.

Jedną z najczęściej stosowanych form skutecznego obniżania składek do ZUS w naszym kraju jest obecnie ich opłacanie za granicą (najczęściej w Wielkiej Brytanii). Według opinii wielu ekspertów jest to najlepsza i najbardziej efektywna metoda na niski ZUS. Wiąże się to oczywiście z kilkoma formalnościami – między innymi z przerejestrowaniem ZUS-u za granicę. Taka operacja zazwyczaj powierzana jest jednak specjalistycznym firmom, zajmującym się na co dzień optymalizacją kosztów ZUS.

Wartym odnotowania jest tutaj fakt, iż zgodnie z właściwymi przepisami umożliwiającymi optymalizację lub ewentualną likwidację składek ZUS „każda osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce oraz mająca zatrudnienie w Wielkiej Brytanii zyskuje gwarantowaną optymalizację kosztów ZUS na poziomie około 10 tysięcy złotych w skali roku lub 100% optymalizację kosztów”. Co bardzo ważne – udogodnień w takich przypadkach jest dla przedsiębiorców zdecydowanie więcej, warto więc zapoznać się z nimi nieco bliżej…

Innym, niemniej popularnym sposobem na skuteczne obniżenie składek ubezpieczenia społecznego jest zawarcie z pracownikiem odpowiednio sformułowanej umowy cywilnoprawnej. Dotyczy to przede wszystkim umowy o dzieło oraz umowy zlecenia, w których składki są zdecydowanie niższe od tych w tradycyjnych umowach o pracę (nawet dwukrotnie) lub nie występują wcale. Jest to optymalne rozwiązanie szczególnie dla nowych firm, dopiero rozpoczynających działalność na rynku, jak również tych generujących stosunkowo niskie zyski.