Legalna optymalizacja składek ZUS

Legalna optymalizacja składek odprowadzanych do ZUS dla wielu właścicieli firm w Polsce jest niewątpliwie sporym udogodnieniem. Jak bowiem wiadomo płatności ponoszone przez pracodawców z tego tytułu nierzadko osiągają naprawdę spore sumy. Obniżenie wydatków na ten cel jest więc niezwykle skutecznym sposobem na spore oszczędności danego przedsiębiorstwa – bez względu na jego wielkość oraz profil działalności. Jednocześnie nie należy też zapominać, że w zmniejszeniu wydatków na składki do ZUS bardzo ważne jest, aby wszystko przebiegało zgodnie z polskim prawem…

Jak się okazuje w Polsce istnieje kilka skutecznych sposobów na obniżenie, a nawet likwidację składek do ZUS. Całość jest tutaj oczywiście zabezpieczona odpowiednimi przepisami prawnymi, co sprawia, że z ulg i odliczeń nie mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy w naszym kraju. Jedną z najskuteczniejszych metod w tej materii jest przeniesienie składek ZUS za granicę – najlepiej do Wielkiej Brytanii. Przejście na brytyjski system ubezpieczeń jest w naszym kraju najpopularniejszym, oficjalnym i co najważniejsze w pełni legalnym sposobem na „optymalizację kosztów prowadzenia biznesu”. Aby jednak wszystko przebiegało w sposób legalny, każdy przedsiębiorca decydujący się na ten krok musi posiadać legalne zatrudnienie na terenie Wielkiej Brytanii. To bardzo ważny aspekt tego przedsięwzięcia.

Kolejnym sposobem na optymalizację składki na ubezpieczenia społeczne, oprócz zawierania z pracownikiem umowy o dzieło, jest tzw. praca nakładcza wykonywana przez samego pracodawcę. Prawo w naszym kraju dopuszcza tutaj możliwość wyboru tytułu ubezpieczenia w określonym przypadku – kiedy dany przedsiębiorca jest również wykonawcą innego rodzaju pracy. Przepis ten należy rozumieć jako wykonywanie określonej pracy przez właściciela firmy w domu w nienormowanych godzinach. Wielu pracodawców może również obniżać koszty ubezpieczenia społecznego poprzez optymalizację składki wypadkowej (np. w przypadku umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia).