Niski ZUS

Comiesięczne odprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy w naszym kraju wszystkich osób prowadzących własną działalność gospodarczą (ZUS przedsiębiorców), jak i każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (pracownicze składki ZUS). Jak powszechnie wiadomo, w skali miesiąca czy roku są to dość wysokie koszty. Najdotkliwiej odczuwają je zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa z niewielkim stażem na rynku, generujące stosunkowo niskie zyski. Jak się jednak okazuje istnieją skuteczne i co najważniejsze – w pełni legalne sposoby na obniżenie składek ubezpieczenia społecznego. Niski ZUS nie dotyczy jednak każdej grupy osób…

Wysokość składki ubezpieczenia społecznego w Polsce uzależniona jest przede wszystkim od miesięcznych dochodów pracodawcy lub pracownika. W tym pierwszym przypadku pod uwagę brany jest między innymi staż firmy (ZUS dla nowych przedsiębiorstw), natomiast w drugim niemałe znaczenie ma również rodzaj umowy zawartej pomiędzy stronami (np. składki od umowy-zlecenia). Od wysokości comiesięcznie opłacanej składki ZUS uzależniona jest także wysokość emerytury z ZUS obydwu podmiotów. Im składki są wyższe i regularnie opłacane, odpowiednio wysokie są również świadczenia emerytalne w przyszłości.

Jedną z najpopularniejszych obecnie metod na skuteczne i legalne obniżenie składek do ZUS, jest ich opłacanie poza granicami naszego kraju. Przerejestrowanie ZUS-u za granicę, umożliwiające np. płacenie ZUS-u w Anglii lub w innym europejskim kraju, wbrew pozorom nie wymaga od przedsiębiorcy załatwiania ogromu formalności. Najczęściej takimi „przenosinami” zajmują się profesjonalne firmy, świadczące usługi optymalizacji kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Wpływ na tzw. legalną optymalizację ZUS, stosowaną obecnie wśród wielu pracodawców w naszym kraju mają dwa podstawowe czynniki. Pierwszym z nich są stale rosnące składki na ubezpieczenie społeczne, natomiast drugim doniesienia o problemach finansowych państwowej instytucji egzekwującej ich opłacanie. Wszystko to sprawia, że w Polsce z roku na rok powstaje coraz mniej nowych przedsiębiorstw, a to z kolei odbija się na wzroście bezrobocia – nie tylko wśród młodzieży…